Nábytek Vencl&Banha s.r.o.

Kvalitní nábytek již od roku 1995

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA NÁBYTKU.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! DOVOLUJEME SI VÁS POŽÁDAT, ABYSTE SI PŘEČETLI A POSTUPOVALY PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH RAD A POKYNŮ, KTERÉ BY MĚLY UMOŽNIT DLOUHÝ A BEZPROBLÉMOVÝ PROVOZ NÁMI NABÍZENÉHO NÁBYTKU.
PŘI NÁKUPU NÁBYTKU ZÁKAZNÍK BY MĚL OVĚŘIT ZDA JSOU VÝROBKY VYROBENY V SOULADU S POPISEM, ZDA BALENÍ A NÁBYTEK NEJSOU POŠKOZENY, ZDA NÁBYTEK ZAHRNUTÉ VŠECHNY KOMPONENTY PRO MONTÁŽ A INSTALACI.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU:
NÁBYTEK BY MĚL BÝT POUŽÍVÁN V SOULADU S JEJICH URČENÍM A ÚČELEM.
NÁBYTEK BY MĚL BÝT SKLADOVÁN A POUŽÍVÁN ZA VHODNÝCH PODMÍNEK, TJ. KDE NENÍ NADMĚRNÉ TEPLO (DEHYDRATACE), VYHNOUT SE VLHKOSTI (MOKRO, MRAZ).
NÁBYTEK BY MĚL BÝT POUŽÍVÁN V SUCHÉM PROSTORU, UZAVŘENÉM A CHRÁNĚNÉM PŘED ŠKODLIVÝMI POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.
 NÁBYTEK BY MĚL BÝT POUŽÍVÁN V SUCHÉ, UZAVŘENÉ A CHRÁNĚNÉ PŘED ŠKODLIVÝMI POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. TYPICKÉ NÁBYTEK KLIMATICKÉ PODMÍNKY POUŽITÍ JSOU: RELATIVNÍ VLHKOST 30-70 %, TEPLOTA 15 AŽ 25 ⁰ C.
NEUMISŤUJTE NÁBYTEK PŘÍLIŠ BLÍZKO RADIÁTORU NEBO JINÉHO ZDROJE TEPLA. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD ZDROJE TEPLA, JE 1M.
POVINNÉ JE ROVNA PLOCHA PRO POLOŽENÍ A NASTAVENÍ (VYROVNÁNÍ) NÁBYTKU. DŘEVĚNÉ DÍLY NÁBYTKU MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PŘED POŠKRÁBÁNÍM.
 V ÚLOŽNÉM PROSTORU PRO LOŽNÍ PRÁDLO BY NEMĚLY BÝT ULOŽENY VETŠÍ OBJEM PRÁDLA NEŽ JE JEHO OBJEM.
PŘI SKLÁDANÍ ČI OTVÍRANÍ OTEVÍRACÍCH DÍLU NÁBYTKU, DODRŽUJTE ROVNOMĚRNÉ PŘIDRŽOVANÍ VŠECH RUKOJETI, ABY NE VNIKLO POŠKOZENI NĚKTERÉHO DÍLU NÁBYTKU.
VYHNĚTE SE PŘÍMÉMU KONTAKTU KŮŽE, TEXTILU NEBO EKO - KŮŽE S POTEM LIDSKÉHO TĚLA, TUKY ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU.
 POTAHOVÉ MATERIÁLY: KŮŽE, TEXTILIE, EKO - KŮŽE BY MĚLY BÝT UDRŽOVÁNY V ČISTOTĚ. NEDOVOLTE, ABY SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ ČALOUNĚNÍ TKANINY. SPRÁVNÁ ÚDRŽBA A PÉČE ZACHOVAT POUŽITELNOST A ESTETICKÝ NÁBYTEK NA DLOUHOU DOBU .
PŘED ČIŠTĚNÍM NÁBYTEK BY MĚL BÝT VYSÁVÁN: ČALOUNĚNÉ POVRCHY A MATNÉ POVRCHY VYSÁVÁNÍ POMOCÍ VYSAVAČE S MĚKKÝM KARTÁČKEM. LESKLÉ POVRCHY VYSÁVÁNÍ S MĚKKÝM, SUCHÝM HADŘÍKEM.
ODSTRAŇTE SKVRNY IHNED PO JEJICH VZNIKU.
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NE APLIKOVAT PŘÍMO NA SKVRNU, ALE NA HADŘÍK A ČISTIT BÍLÝM HADŘÍKEM NEBO HOUBIČKOU.
ČISTĚNÍ TŘENÍM MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ POVRCHU POTAHOVÉ LÁTKY. PROTO BY MĚL BÝT POVRCH DŮKLADNĚ OČISTĚN JEMNÝM KROUŽIVÝM POHYBEM. PO VYSUŠENÍ NÁSLEDNĚ IMPREGNOVAT NÁBYTEK.
PO VYČIŠTĚNÍ, POČKAT NEŽ ČIŠTĚNA ČÁST NÁBYTKU VYSCHNE. NÁBYTEK MŮŽE BÝT PROVOZOVÁN POUZE TEHDY, KDYŽ JE ZCELA SUCHÝ.
SEDACÍ SOUPRAVY SE OTEVÍRAJÍ A ZAVÍRAJÍ POUZE PŘIDRŽOVÁNÍM CENTRÁLNÍ ČÁSTI SEDADLA
PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU JE NEPŘIJATELNÉ NADMĚRNÉ ZATÍŽENÍ MĚKKÝCH ČALOUNĚNÝCH PRVKU ( NAPŘ. SKÁKÁNÍ NA SEDADLECH, ŽIDI KŘESLE, GAUČI, POHOVCE, ATD., NEBO SEZENÍ NA BOČNÍCH OPĚRKÁCH , OPĚRKÁCH HLAVY , BOČNÍCH HRANÁCH).
PŘI POUŽÍVANÍ NÁBYTKU DVĚ NEBO VÍCE OSOB BY SE MĚLI VYHNOUT POUŽITÍ POUZE JEDNOHO SEDADLA, ABY SE PŘEDEŠLO ROZDÍLŮM VE VZHLEDU CELÉHO SOUBORU NÁBYTKU.
PŘI POUŽÍVANÍ NÁBYTKU POUŽITÍ NA ČALOUNĚNÍ, V DŮSLEDKU PŘÍRODNÍCH PROCESŮ, ZTRÁTA BAREVNÉHO PIGMENTU BARVY SE MŮŽE OBJEVIT V OBLASTECH, KTERÉ JSOU POD INTENZIVNÍM POUŽÍVÁNÍM (ČIŠTĚNÍ), JAKOŽ I VYSTAVENÉ SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.

NE VZTAHUJE SE K REKLAMACI:
VADY, POŠKOZENÍ VIDITELNÁ PŘI NÁKUPU,
ŠKODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM PŘEVOZEM NEBO PŘEMÍSTĚNÍM NÁBYTKU, A TAKY ŠPATNÉ MONTÁŽI, STEJNĚ JAKO POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU ŽIVELNÝCH POHROM NEBO JINÝCH OKOLNOSTÍ,
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBY, STEJNĚ JAKO OBJEV OPRAV OD NĚKOHO, KDO NENÍ AUTORIZOVANÝM VÝROBCEM,
VADY A ŠKODY, V DŮSLEDKU KTERÝCH BYLA SNÍŽENÁ CENA VÝROBKU PŘI NÁKUPU,
MINIMÁLNÍ ROZDÍLY V OHÝBANÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NA STRANÁCH NÁBYTKU A USPOŘÁDÁNÍ ZRNA A BARVY DŘEVA,
 POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZVÍŘATY,
NESLUČITELNOST VZOR A ODSTÍN TKANINY PRO ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK PŘI DOOBJEDNANÍ DALŠÍCH DÍLŮ NÁBYTKU,
K TRVALÉMU POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NEDBALÉHO CHOVÁNÍ, JAKO JE POŘEZÁNÍ OSTRÝMI PŘEDMĚTY ATD.,
ZMĚNA BARVY ZPŮSOBENÁ KONTAKTEM S BARVENOU TEXTILIÍ, KTERÁ POUŠTI BARVU, JAKO NAPŘÍKLAD JSOU DŽÍNY ATD.,
ŠKODY ZPŮSOBENÉ IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A BĚLENÍ, LAK NA NEHTY, ODLAKOVAČE NEBO JINÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ ALKOHOL A ROZPOUŠTĚDLA,
 POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ VYSOKOU TEPLOTOU, OHNĚ A AGRESIVNÍMI KAPALINAMI,
ROZDÍLY V TVRDOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ČALOUNĚNÍ PRODUKTU,
ZMĚNY V DŮSLEDKU NEJEDNOTNÉHO POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉHO ČALOUNĚNÍ SEDADEL.
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK JE NAVRŽEN A VYROBEN DLE SPECIFIKACÍ, PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ SPANÍ, NENAHRAZUJÍ LOŽNICI.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies